Top Design

Planer finns att para Top Design Babette Venderboos och Top Design Wera Wang och förhoppningsvis blir det kattungar tidig höst.

PAWPEDS kurs 2

https://pawpeds.com/pawacademy/courses/g2/g2students_se.html

 

Läs mer om vad det innebär att vara diplomerad uppfödare på Sveriges Raskatters Riksförbunds hemsida

 

http://www.sverak.se/klubbmedlem/uppfodning/uppfodardiplomering/

Små TV stjärnor

 

https://www.viafree.se/program/reality/djurakuten/sasong-3/321731

 

Markera länken och högerklicka på öppna.

 

OM OSS

S*Top Design är en liten katteria i Solna 8 km från Stockholms city. Vi är främst inriktade på att föda upp exotic katter. I katterian

finns tre kastrathanar, Grand Premier, Supreme Premier och Europa Champion Cotton´s Kattun, Distinguished Show Merits, Raúl

till vardags, Grand Internationell Champion S*Top Design Giorgio Armani och Premier Top Design Hubert de Givenchy.

Två kastrathonor Premier och Internationell Champion Västergården´s Dahlia princess, (Martha) och Internationell Champion

Top Design Donatella Versace.

De sex honorna heter Curlicue´s Tequila Rose, (Rozeira), Top Design Vivienne Westwood, Champion Top Design Agatha Ruiz dela Prada,

Top Design Augusta Lundi, Top Design Babette Venderboos och Top Design Wera Wang.

Vill du läsa mer om pälsbollarna är du välkommen in på vår hemsida.

In English

S*Top Design is a small cattery situated in Solna just 8 km from the city center of Stockholm. We breeds exotic cat. The cattery consists of three

neutered males Grand Premier, Supreme Premier and European Champion Cotton´s Kattun, Distinguished Show Merits, (aka Raúl),

Grand International Champion Top Design Giorgio Armani and Premier Top Design Hubert de Givenchy.

Two neutered females Premier and International Champion Västergårdens´Dahlia princess, (aka Marta) and International Champion

Top Design Donatella Versace. Six females lives in the cattery, Curlicue´s Tequila Rose, (aka Rozeira), Top Design Vivienne Westwood, Champion Top Design Agatha Ruiz dela Prada, Top Design Augusta Lundin and Top Design Babette Venderboos and Top Design Wera Wang.

Planerade utställningar

Planer

Diplomerad uppfödare

Godkänd kattuppfödning

PAW PEDS

 

Top Designs har gått

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Top Design tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för att föda upp och hålla katter.

PAWPEDS kurs 1

https://pawpeds.com/pawacademy/courses/g1/g1students_se.html

Top Design är av Sveriges raskatter Riksförbund diplomerad uppfödare